Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Aktualności
Szkolenia dla uczestników projektu
14.08.2015

  Projekt od początku skierowany był do osób i rodzin na terenie Gminy Małkinia Górna spełniających zasadnicze kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej, lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym, jak i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, jednocześnie uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, jak również rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.


 

   Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych wniosków i wyłonieniu uczestników projektu, krokiem następnym było przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń, dla osób które miały otrzymać w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu sprzęt komputerowy i internet. Dlatego też dla wyposażenia uczestników projektu w umiejętności pozwalające na samodzielne i właściwe korzystanie z komputerów i internetu zostały przygotowane szkolenia tematyczne.

   Szkolenia przeprowadzono w Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach szkoleń zostali podzieleni na 9 grup. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy, która odpowiada za dostarczenie i zainstalowanie komputerów w ramach realizacji projektu w gminie Małkinia Górna wraz z przyłączeniem sieci do internetu.

   Podczas szkoleń uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z internetu, (w tym praktyczne korzystanie z e-learningu i blended learningu, obsługa wyszukiwarek, bankowość elektroniczna, e-administracja, profil zaufany, inne e-usługi, podstawy korzystania z programów open source.

   Cały pakiet szkoleniowy miał pomóc uczestnikom projektu w zdobyciu podstawowych informacji dotyczących obsługi komputerów i korzystania z dobrodziejstw internetu. Podczas szkoleń zwrócono także dużą uwagę na liczne zagrożenia, które niesie Internet nieostrożnym i niedoświadczonym użytkownikom.

   Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy zdobytych umiejętności, a tym samym życzymy miłego i efektywnego korzystania z komputerów i sieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”