Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Przetargi, zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=140245

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=140421

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szczegółowe informacje:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=138932

 

Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na : Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szczegółowe informacje:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=136971

 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na : Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szczegółowe informacje:

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=136971

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie strony internetowej i aktualizacji w związku z realizacją projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132851

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie lokalnej dot. projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132675

  

Zapytanie ofertowe na dostarczenie tabliczek informacyjnych dot. projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne  zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  eInclusion nie zostało rozstrzygnięte. Nie złożono żadnej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132355

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na rozpoczęcie projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132308

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku: Opiekuna beneficjentów stanowisko ds. monitoringu realizowane w gospodarstwach domowych w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=131712

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej i aktualizację dla projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132659
 

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie lokalnej dot. projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132411
 
Zapytanie ofertowe na dostarczenie tabliczek informacyjnych dot. projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne  zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  eInclusion.
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132435
 
Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132153
 
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i zamieszczenie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na rozpoczęcie projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=132152
 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku: Opiekuna beneficjentów stanowisko ds. monitoringu realizowane w gospodarstwach domowych w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP
http://bip.malkiniagorna.pl/public/?id=131557

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”