Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
O projekcie

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Gmina Małkinia Górna informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Celem projektu jest zbudowanie świadomości i rozwinięcie potrzeby korzystania z zasobów internetu w 90 gospodarstwach domowych do 30 września 2015 roku.

Projekt umożliwia wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, uczestnikom projektu tj. osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności, poprzez użyczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Projekt zapewnia również dostęp do sieci internetowej pozostałym mieszkańcom Gminy Małkinia Górna poprzez utworzenie trzech publicznych punktów tzw. PIAP. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”