Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Aktualności
Instalacja sprzętu komputerowego i podłączanie internetu
31.08.2015

   W miesiącu sierpniu 2015 roku rozpoczęły się instalacje sprzętu komputerowego i podłączanie internetu u 90 uczestników projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu realizowanego w Gminie Małkinia Górna.

   Zgodnie z założeniami przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, w gospodarstwie domowym u każdej z osób, która w drodze weryfikacji wniosku została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, a  następnie odbyła  szkolenie tematyczne z zakresu obsługi komputera i internetu oraz podpisała umowę użyczenia został zainstalowany komputer wraz z przyłączeniem sieci do Internet.

   Podczas instalacji i podłączania sprzętu w gospodarstwach domowych odbiorcy byli informowani o zasadach korzystania z otrzymanego sprzętu.

   Mieszkańcy gospodarstw domowych, do których trafiły komputery, są z tego faktu bardzo zadowoleni. Podkreślali w rozmowach, że jest to szansa na własny rozwój, pogłębienie i podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputerów i korzystanie z internetu. Realizowany projekt to także ogromne wsparcie dla dzieci i młodzieży, którym dostęp do internetu ułatwi naukę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”