Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Aktualności
Cykl szkoleń - zakończony
25.08.2015

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że zakończono cykl szkoleń dla beneficjentów projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W szkoleniu wzięło udział 90 beneficjentów projektu. Tematyka szkoleń obejmowała:

  1. Bezpieczne korzystanie z internetu,
  2. Podstawy korzystania z Internetu, (w tym praktyczne korzystanie z e-learningu i blended learningu, obsługa wyszukiwarek, bankowość elektroniczna, e-administracja, profil zaufany, inne e-usługi,
  3. Podstawy korzystania z programów open source,
  4. Zagrożenia wynikające z korzystania z komputerów i internetu dla dzieci i młodzieży i prawidłowego zachowania rodziców i opiekunów.

Szkolenie dla zespołu projektu dotyczyło zarządzania projektami i ryzykiem w projekcie oraz umiejętności współpracy z grupą docelową.

Szkolenia przeprowadziła firma TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139 Warszawa, Filia Elbląg 82-300, ul. Strażnicza 1, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”