Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Aktualności
Instalacja sprzętu komputerowego i podłączanie internetu
31.08.2015

   W miesiącu sierpniu 2015 roku rozpoczęły się instalacje sprzętu komputerowego i podłączanie internetu u 90 uczestników projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu realizowanego w Gminie Małkinia Górna.

Cykl szkoleń - zakończony
25.08.2015

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że zakończono cykl szkoleń dla beneficjentów projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szkolenia dla uczestników projektu
14.08.2015

  Projekt od początku skierowany był do osób i rodzin na terenie Gminy Małkinia Górna spełniających zasadnicze kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej, lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym, jak i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, jednocześnie uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, jak również rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

 

Wyposażenie 3 punktów PIAP w sprzęt komputerowy
10.08.2015

   Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu realizowany w Gminie Małkinia Górna zakładał utworzenie 3 punktów PIAP, jako miejsc powszechnie dostępnych dla mieszkańców.

Spotkanie informacyjne
29.06.2015

   W dniu 29 czerwca 2015r. 90-ciu mieszkańców Gminy Małkinia Górna, wzięło udział w pierwszym spotkaniu organizacyjnym, związanym z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Spotkanie informacyjne - zaproszenie
26.06.2015

Uczestnicy projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Rozstrzygnięto przetarg
26.05.2015

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że zakończono procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Lista zakwalifikowanych osób
20.11.2014

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że zakończono ocenę zgłoszeń które wpłynęły w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Przedłużenie terminu naboru
10.10.2014

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że został przedłużony termin naboru dla uczestników w projekcie pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, do dnia 30.10.2014  (czwartek) do godz. 16:00.

Nabór uczestników projektu
30.09.2014

W dniu 08.09.2014 r ogłoszono nabór dla uczestników w projekcie pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

12 »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”