Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Gmina Małkina Górna Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
Aktualności
Instalacja sprzętu komputerowego i podłączanie internetu

   W miesiącu sierpniu 2015 roku rozpoczęły się instalacje sprzętu komputerowego i podłączanie internetu u 90 uczestników projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu realizowanego w Gminie Małkinia Górna.

Cykl szkoleń - zakończony

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że zakończono cykl szkoleń dla beneficjentów projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szkolenia dla uczestników projektu

  Projekt od początku skierowany był do osób i rodzin na terenie Gminy Małkinia Górna spełniających zasadnicze kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej, lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym, jak i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, jednocześnie uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, jak również rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

 

Wyposażenie 3 punktów PIAP w sprzęt komputerowy

   Projekt Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu realizowany w Gminie Małkinia Górna zakładał utworzenie 3 punktów PIAP, jako miejsc powszechnie dostępnych dla mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”